ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β' Γυμνασίου Άλγεβρα κεφ. 1
Ο στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν μεταβλητές, να χρησιμοποιούν το σχετικό αλγόριθμο για τη λύση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με έναν άγνωστο και να αναζητούν τρόπους να εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή, για να λύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Επιλέγοντας το σύνδεσμο θα βρείτε ασκήσεις για τις παρακάτω υποενότητες

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .