ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συνδυαστική άσκηση 3 (βιντεομάθημα)

Συνδυαστική άσκηση στο Πυθαγόρειο Θεώρημα - εμβαδά επιπέδων σχημάτων - εξισώσεις


Άσκηση 3


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο {\rm A}{\rm B}\Gamma με βάση {\rm B}\Gamma και έστω

{\rm A}{\rm B} = \frac{{x + 2}}{5} + 4, {\rm A}\Gamma  = 3x - \frac{{3x - 1}}{2} και {\rm B}\Gamma  = 7 - \frac{{x + 1}}{4} τα μήκη των πλευρών του.

(Υποθέτουμε ότι οι προηγούμενες σχέσεις ισχύουν για τις τιμές του x για τις οποίες τα δοσμένα μήκη έχουν νόημα)

Αν \Delta είναι το μέσο της πλευράς {\rm B}\Gamma , τότε:

  1. Να βρείτε το x και τα μήκη των πλευρών του τριγώνου.
  2. Να βρείτε την περίμετρό του.
  3. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος {\rm A}\Delta .
  4. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου {\rm A}{\rm B}\Gamma
  5. Να υπολογίσετε το μήκος του ύψους προς την πλευρά {\rm A}{\rm B}


Λύση της άσκησης (βιντεομάθημα)

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .