ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συνδυαστικές ασκήσεις 1,2 (βιντεομάθημα)

Συνδυαστικές ασκήσεις  συναρτήσεων - εξισώσεων - ανισώσεων


Άσκηση 1

Δίνεται το σημείο {\rm M}\left( {\frac{{5 + \lambda }}{3} - 2,12 - 3\lambda } \right). Να βρείτε

  1. Την τιμή του \lambda , ώστε το σημείο {\rm M} να βρίσκεται στον άξονα y'y.
  2. Τις τιμές του \lambda , ώστε το σημείο {\rm M} να βρίσκεται στο 3ο τεταρτημόριο.


Άσκηση 2

Δίνονται οι ευθείες

\left( {{\varepsilon _1}} \right):\,\,\,\,y = \frac{{\mu  - 5}}{4}x και \left( {{\varepsilon _2}} \right):\,\,\,y - \left( {\frac{1}{4} - \frac{{2\mu  - 1}}{3}} \right)x + 3

Αν γνωρίζετε ότι {\varepsilon _1}\parallel {\varepsilon _2}

  1. Να υπολογίσετε το \mu
  2. Τα σημεία τομής {\rm A},{\rm B} της ευθείας {\varepsilon _2} με τους άξονες x'x και y'y αντίστοιχα
  3. Την απόσταση των σημείων {\rm A},{\rm B}
  4. Την εξίσωση της ευθείας\left( \eta  \right) που είναι

 

Λύση των ασκήσεων (Βιντεομάθημα)

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .