ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α΄Γυμνασίου Γεωμετρία κεφ.1

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές γεωμετρικές έννοιες όπως σημείο, ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα και γωνία. Οι μαθητές ασχολούνται με πράξεις μεταξύ ευθυγράμμων τμημάτων και γωνιών, μαθαίνουν τις έννοιες του μέσου ευθυγράμμου τμήματος και της διχοτόμου μιας γωνίας. Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη γωνίων ( ορθή, οξεία, αμβλεία, ευθεία, μηδενική, κατακορυφήν,  παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες) και στις σχέσεις που τις συνδέουν. Στο τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με τον κύκλο και τα βασικά του στοιχεία και θα γνωρίσουμε τις έννοια της επίκεντρης γωνίας καθώς και τη σχέση της με το τόξο στο οποίο βαίνει.

Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε ασκήσεις για τις παρακάτω υποενότητες

1.1-Σημείο, ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα

1.2-Γωνίες, Γραμμή, Επίπεδα σχήματα, Ίσα σχήματα

1.3-Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων, Μέσο ευθ. τμήματος, Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων

1.4-Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών, Διχοτόμος γωνίας, Είδη γωνιών, Κάθετες ευθείες

1.5-Εφεξής και διαδοχικές γωνίες, Άθροισμα γωνιών

1.6-Συμπληρωματικές και παραπληρωματικές γωνίες, Κατακορυφήν γωνίες

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .