ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α' Γυμνασίου 'Αλγεβρα κεφ.1

Ο στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να διαβάζουν, να γράφουν και να συγκρίνουν φυσικούς αριθμούς. Επίσης οι μαθητές πρέπει να εμπεδώσουν τις τεχνικές των τριών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό) για φυσικούς αριθμούς όπως και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν την προτεραιότητα των πράξεων στον υπολογισμό μιας αριθμητικής παράστασης. Στο τέλος οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν την Ευκλείδεια διαίρεση, τους χαρακτήρες διαιρετότητας και είναι ικανοί να υπολογίζουν το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο και το Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη δύο ή και περισσότερων αριθμών.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο θα βρείτε ασκήσεις για τις παρακάτω υποενότητες

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .