ΑΡΧΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γωνίες μεταξύ παραλλήλων - άθροισμα γωνιών τριγώνου (βιντεομάθημα)

Μία συλλογή οκτώ ασκήσεων στη Γεωμετρία της Α΄ Γυμνασίου που αφορούν στις ενότητες :

  • γωνίες που σχηματίζονται όταν παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη ευθεία
  • άθροισμα γωνιών τριγώνου

Σε κάθε άσκηση δίνεται το σχήμα και τα ερωτήματα ώστε  να προσπαθήσει ο μαθητής ή η μαθήτρια να λύσει την άσκηση και στη συνέχεια ακολουθεί βίντεο με τη λύση της.

Για την πλήρη κατανόηση των λύσεων είναι απαραίτητη η μελέτη των ενοτήτων 2.6 σελίδες 214-216 και 3.2 σελίδες 221-223 από το σχολικό βιβλίο Μαθηματικά Α' Γυμνασίου έκδοση 2011.Μερικές προτάσεις θεωρίαςΆσκηση 1


Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες.

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με βάση ΒΓ.

Να υπολογίσετε τις γωνίες α και β που είναι σημειωμένες στο σχήμα

Άσκηση 2
Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1 , ε2 και ε3 είναι παράλληλες.

Να υπολογίσετε το x και τις γωνίες α και β που είναι σημειωμένες στο σχήμα.
Άσκηση 3


Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες.

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με βάση ΒΓ.

Να υπολογίσετε τη γωνία ω είναι σημειωμένη στο σχήμα.Άσκηση 4

Να υπολογίσετε τη γωνία x του διπλανού σχήματοςΆσκηση 5


Οι ευθείες ε1 και ε2 στο διπλανό σχήμα είναι παράλληλες.

Να υπολογίσετε τις γωνίες ω και θ .
Άσκηση 6

 

Οι ευθείες ε1 και ε2 στο διπλανό σχήμα είναι παράλληλες.

Να υπολογίσετε τη γωνία ω
Άσκηση 7

Να υπολογίσετε το x


 Άσκηση 8


Οι ευθείες ε1 και ε2 στο διπλανό σχήμα είναι παράλληλες και ΕΓ = ΕΒ.

Να υπολογίσετε τις γωνίες ω και φ.


Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .