Έστω

x=1

τότε

x^2=x

άρα

x^2-1=x-1

άρα

(x-1)(x+1)=x-1

άρα

x+1=\frac{x-1}{x-1}

άρα

x+1=1

άρα

x=0

Επομένως 1 = 0 !
Που είναι το σφάλμα ;