ΑΡΧΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ Γ' Λυκείου quiz στους μιγαδικούς

Κάθε quiz περιέχει 14 ερωτήσεις από μία τράπεζα 48 ερωτήσεων.

Οι ερωτήσεις είναι

  • τύπου σωστό - λάθος
  • πολλαπλής επιλογής
  • αντιστοίχισης
  • πολλαπλής απάντησης

Οι ερωτήσεις ανακυκλώνονται και η σειρά των απαντήσεων τους δεν είναι σταθερή. Επομένως σε κάθε επανάληψη του quiz δεν είναι ίδιες με κάποια από τις προηγούμενες φορές.

Έχει αυθαίρετα οριστεί ποσοστιαία βάση το 80%.

Η αναγραφή του ονόματος είναι προαιρετική

Μερικές οδηγίες ...

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία ερώτηση και κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης

Στις ερωτήσεις αντιστοίχισης δίνεται και μία δεύτερη ευκαιρία στην περίπτωση λανθασμένης απάντησης.

Μπορείτε να μεγεθύνετε τα σχήματα αν κάνετε "κλικ" πάνω σε αυτά.

Να είστε προσεκτικοί. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορεί να κρύβουν "παγίδες".

Κάνε το quiz

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .