ΑΡΧΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 4ο παράδειγμα μελέτης προσήμου

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, γίνεται η επίλυση συστήματος ανισώσεων της μορφής:  f_1(x)>c_1 και  f_2(x)>c_2

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .