ΑΡΧΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 3ο παράδειγμα μελέτης προσήμου

Μελέτη προσήμου παράστασης της μορφής \mbox \frac{f_1(x)}{f_2(x)}

Σε αυτό το παράδειγμα θα λύσουμε την ανίσωση  \frac{2x+1}{x^2-x-2}

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .