ΑΡΧΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1ο παράδειγμα μελέτης προσήμου

Μελέτη προσήμου παράστασης της μορφής:

\fbox{f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \ldots \cdot f_{\nu}(x) \geq 0}

 

Σε τούτο το παράδειγμα μελετούμε το πρόσημο της παράστασης:  P(x)=(2x-3) \cdot (x^2-3x-4).

Αρχικά μελετάμε το πρόσημο κάθε παράγοντα ξεχωριστά και στη συνέχεια κάνουμε πίνακα στον οποίο έχουμε σημειώσει το πρόσημα του κάθε παράγοντα για τις διάφορες τιμές του  x \in \mathbb{R}.

 

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .