ΑΡΧΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Επαναληπτικές ασκήσεις γεωμετρίας Α΄Λυκείου - Άσκηση 9 (video)

Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ, προς το μέρος του Α, παίρνουμε τμήματα ΑΕ = ΑΓ και ΑΔ = ΑΒ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:

  1. τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίσα
  2. τα τρίγωνα ΜΕΒ και ΜΔΓ είναι ίσα, όπου Μ το σημείο τομής των ΔΕ και ΒΓ
  3. η ευθεία ΜΑ είναι η μεσοκάθετος των τμημάτων ΔΒ , ΕΓ.
Ορισμοί και προτάσεις που χρησιμοποιούνται στην επίλυση της άσκησης

  • Κριτήρια ισότητας τριγώνων
  • Ένα σημείο ανήκει στη μεσοκάθετο ενός ευθύγραμμου τμήματος αν και μόνο αν ισαπέχει από τα άκρα του

Κλασσική λύση

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .