ΑΡΧΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Ενδεχόμενα

Τα ενδεχόμενα ενός πειράματος τύχης είναι υποσύνολα του δειγματικού χώρου Ω, επομένως μεταξύ των ενδεχομένων αυτών ορίζονται οι γνωστές πράξεις μεταξύ συνόλων. Εκτελώντας πράξεις μεταξύ των ενδεχομένων ενός δειγματικού χώρου, προκύπτουν νέα ενδεχόμενα.

Σημαντικό στοιχείο στη λύση των προβλημάτων πιθανοτήτων αποτελεί η "μετάφραση" μιας έκφρασης που είναι διατυπωμένη σε κοινή γλώσσα, σε έκφραση που είναι διατυπωμένη στη γλώσσα των συνόλων. Σημαντική βοήθεια στην εποπτική παρουσίαση των ενδεχομένων προσφέρουν τα διαγράμματα Venn.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε μερικές περιπτώσεις "μετάφρασης" του αποτελέσματος ενός πειράματος καθώς και μερικούς χρήσιμους νόμους από τη θεωρία των συνόλων.

Ενδεχόμενα

Είσοδος μελών

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του site, εκτός των λυμένων ασκήσεων του δημοτικού, είναι ελεύθερη.Στείλτε τις ερωτήσεις σας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου στη διεύθυνση support@mathnet.gr .